ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ - ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ - ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΟ

Εφαρμογές: Πράσινο λιποδιάλυτο χρώμα κατάλληλο για  χρωματισμό σοκολάτας και ελαστικής σοκολάτας.