top of page

Heading 1

Η "Γαλανού Τριανταφυλλια" σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας του και φροντίζει για την ασφαλή διαχείρισή τους. Στόχος μας είναι να αισθάνεσθε ασφαλείς και ευχαριστημένοι κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, έχοντας πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τον τρόπο συλλογής, τον χρόνο διατήρησής τους, τις μεθόδους επεξεργασίας, τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουμε, καθώς και τα δικαιώματά σας, λαμβάνοντας υπόψιν και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο εξής «ΓΚΠΔ»).   Συνεπώς, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 

Περιγραφή:

Κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο μας αποστέλλονται αυτόματα :

α) η διεύθυνση IP ( Internet Protocol Address) της συσκευής σας , από την οποία πραγματοποιείτε την είσοδο στον ιστότοπο,

β) η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,

γ) το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε ,

δ) η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),

ε) ο φυλλομετρητής (browser)  που χρησιμοποιείτε,

στ) το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, το οποίο σας παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και

ζ) δεδομένα τοποθεσίας σας, εφόσον έχετε συναινέσει στον  γεωεντοπισμό στον φυλλομετρητή σας ή στο λειτουργικό σύστημά σας ή σε άλλες ρυθμίσεις του τερματικού σας.

 

 

Νόμιμη βάση επεξεργασίας:

 Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων και ,ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ορθή δημιουργία της σύνδεσης , την λειτουργική χρήση της ιστοσελίδας μας και την σταθερότητα και ασφάλεια του συστήματός μας. 

Διάρκεια διατήρησης: Η διατήρηση των ανωτέρω α-στ δεδομένων είναι προσωρινή και η διαγραφή τους πραγματοποιείται μετά την λήξη της συνεδρίας. Με τη λήξη της χρήσης της ιστοσελίδας μας διαγράφονται και τα όποια δεδομένα γεωεντοπισμού.

Αποδέκτες δεδομένων: Τα εν λόγω δεδομένα μεταβιβάζονται στον πάροχο φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας , στους διακομιστές του οποίου αποθηκεύονται προσωρινά, κατά τα ανωτέρω. Ο συγκεκριμένος πάροχος είναι η εταιρία Wix.com Ltd (και οι θυγατρικές εταιρίες αυτής), η οποία διατηρεί διακομιστές, μεταξύ άλλων,  στην Αμερική, όπου και γίνεται η αποθήκευση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας.  Η εταιρία αυτή είναι εναρμονισμένη με τον ΓΚΠΔ, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των δεδομένων σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.wix.com/about/privacy .

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Περιγραφή:

Χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας μας αποστέλλετε τα εξής δεδομένα: α) ονοματεπώνυμο , β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γ) κείμενο μηνύματος, τα οποία υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία προς ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας:

 Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει το οικοτροφείο μας κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ του ΓΚΠΔ και ,ειδικότερα, προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας.

Διάρκεια διατήρησης: Η διατήρηση των ανωτέρω  δεδομένων διαρκεί για ένα έτος από την υποβολή του αιτήματος.

Αποδέκτες δεδομένων: Τα εν λόγω δεδομένα μεταβιβάζονται στον πάροχο φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας, στους διακομιστές του οποίου αποθηκεύονται. Ο συγκεκριμένος πάροχος είναι η εταιρία Wix.com Ltd (και οι θυγατρικές εταιρίες αυτής), η οποία διατηρεί διακομιστές, μεταξύ άλλων,  στην Αμερική, όπου και γίνεται η αποθήκευση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Η εταιρία αυτή είναι εναρμονισμένη με τον ΓΚΠΔ, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των δεδομένων σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.wix.com/about/privacy.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν και σε συνεργάτες μας (συμβούλους τεχνικής υποστήριξης, δικηγόρους ) ή αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μεταβιβάζεται και αποθηκεύεται στο σύστημα του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώνεται, ότι όλοι οι συνεργάτες μας δεσμεύονται ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας και λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

COOKIES

 

Περιγραφή:

Η ιστοσελίδα του οικοτροφείου μας χρησιμοποιεί cookies. Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στην τερματική συσκευή ( υπολογιστή, laptop, tablet, smartphone κλπ) ενός χρήστη, ώστε ,κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Ωστόσο, μέσω των συγκεκριμένων πληροφοριών δεν προκύπτει άμεση ταυτοποίησή σας. Επιπλέον, τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική σας συσκευή , καθώς δεν περιέχουν επιβλαβή προγράμματα , όπως  ιούς ή προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan). 

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας:

Η χρήση των cookies πραγματοποιείται για την εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων του οικοτροφείου μας κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ ΓΚΠΔ και συγκεκριμένα για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας και τη συλλογή πληροφοριών. Tα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, ώστε να σας εξασφαλίζουμε μια πιο εύκολη και άνετη πλοήγηση, καθώς και να αναλύουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας και των διαδικτυακών μας υπηρεσιών με τη χρήση στατιστικών δεδομένων. Σημειώνεται, ότι για την διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Visitor Analytics της εταιρίας Visitor Analytics SRL και Google Analytics της εταιρίας Google LLC.

Επιπρόσθετη νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή σας, κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α’ ΓΚΠΔ, η οποία απαιτείται για την αποθήκευση στην τερματική σας συσκευή της πλειονότητας των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας.

Διάρκεια Διατήρησης:

Η διάρκεια διατήρησης των πληροφοριών που δημιουργούνται με τα cookies διαφέρει ανάλογα με το είδος των τελευταίων.

Αποδέκτες δεδομένων:

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies μεταβιβάζονται στον πάροχο φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας , στους διακομιστές του οποίου αποθηκεύονται. Ο συγκεκριμένος πάροχος είναι η εταιρία Wix.com Ltd (και οι θυγατρικές εταιρίες αυτής), η οποία διατηρεί διακομιστές, μεταξύ άλλων,  στην Αμερική, όπου και γίνεται η αποθήκευση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Η εταιρία αυτή είναι εναρμονισμένη με τον ΓΚΠΔ, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των δεδομένων σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.wix.com/about/privacy . Επιπλέον, στην περίπτωση των cookies τρίτων μερών (third-party cookies, δηλαδή cookies που έχουν δημιουργηθεί από τρίτο πάροχο, τον οποίο χρησιμοποιούμε για διάφορες υπηρεσίες,  όπως για τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης) τα δεδομένα μεταβιβάζονται στον διακομιστή του τρίτου παρόχου, ο οποίος ,ωστόσο, ελέγχεται από εμάς, ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένος με τον ΓΚΠΔ. Τέλος τα ανωτέρω δεδομένα σας  ενδέχεται να μεταβιβαστούν και σε συνεργάτες μας (συμβούλους τεχνικής υποστήριξης, δικηγόρους ) ή σε αρμόδιες Αρχές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σημειώνεται, ότι όλοι οι συνεργάτες μας δεσμεύονται ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας και λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα είδη των cookies που χρησιμοποιούμε, τους παρόχους τους , τον χρόνο αποθήκευσής τους και την δυνατότητα προσαρμογής τους στις προτιμήσεις σας, καθώς και για τις υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, επισκεφτείτε την Πολιτική Χρήσης των Cookies και Υπηρεσιών Στατιστικής Ανάλυσης της ιστοσελίδας μας. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 

Ως υποκείμενα των δεδομένων διατηρείτε κατά τον Κανονισμό τα εξής δικαιώματα :

 α) ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τα μέσα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 ΓΚΠΔ

 β) πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη του δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή του δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται

γ) διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων :  Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ

 δ) διαγραφής δεδομένων που σας αφορούν («δικαίωμα στη λήθη» άρθρο 17): Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ

ε) περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ

στ) εναντίωσης στην επεξεργασία : Σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν η επεξεργασία βασίζεται κατά τα ανωτέρω στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ ΓΚΠΔ, πραγματοποιείται δηλαδή προς εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση , θεμελίωση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

ζ) φορητότητας των δεδομένων σας : Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ

η) ανάκλησης της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 7 περίπτωση 3 ΓΚΠΔ

Η άσκηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε , διενεργείται ωστόσο  υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ και τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του οικοτροφείου μας.  

θ) Επιπλέον διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr , σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από το οικοτροφείο μας  παραβιάζει τον  Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο     http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL ) .

 Η Αρχή εξετάζει τις καταγγελίες , αφού προηγουμένως τα  ανωτέρω δικαιώματα έχουν ασκηθεί προς το οικοτροφείο μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γι’ αυτό το σκοπό  οποτεδήποτε στα στοιχεία που αναγράφονται στην περίπτωση 1 του παρόντος ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση elpis-op@otenet.gr .

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σε περίπτωση διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, το οικοτροφείο μας ενημερώνει κάθε αποδέκτη στον οποίο αυτά γνωστοποιήθηκαν, εκτός αν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Εφόσον μας το ζητήσετε, το οικοτροφείο μας σας ενημερώνει για τους εν λόγω αποδέκτες.

ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται δωρεάν, εκτός κι αν το αίτημά σας είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, οπότε και μπορεί να αρνηθούμε να το ικανοποιήσουμε. Επιπλέον, ενδέχεται να ζητήσουμε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες, ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας όταν ζητάτε την πρόσβαση στα δεδομένα σας ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε άλλους. Σε κάθε αίτημά σας θα απαντήσουμε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, εκτός αν λόγω πολυπλοκότητας ή αυξημένου αριθμού αιτημάτων χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά.

 

ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

 

Σημειώνουμε ότι το οικοτροφείο μας δε διενεργεί κανενός είδους αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά  με παρόμοιο τρόπο.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Το οικοτροφείο μας έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή. Ειδικότερα, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer),  το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών , εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων,  πραγματοποιούμε τακτικούς ελέγχους ανίχνευσης περιστατικών παραβίασης και διαθέτουμε λειτουργικά συστήματα ενημερωμένα και ασφαλή, με τη χρήση αντι-ιομορφικών λογισμικών και  ισχυρών κωδικών πρόσβασης, καθώς και με την εφαρμογή διαδικασιών back-up. Εφαρμόζουμε πολιτικές ασφαλείας δεδομένων και διαχείρισης περιστατικών παραβίασης, οι οποίες αναθεωρούνται τακτικά.  Όλοι οι υπάλληλοί μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και  δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας , ενώ η πρόσβασή τους στα δεδομένα σας περιορίζεται ανάλογα με την ιδιότητά τους και μόνο σε εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτησή σας (αρχή «need to know»).  Ακόμη, όλοι οι συνεργάτες μας  έχουν επιλεγεί προσεκτικά  και δεσμεύονται ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας και λήψης κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

bottom of page